Vyberte stránku

Michal Bartoš

Věnuji se koučinku a mentoringu. Častým tématem mých klientů jsou vztahy, smysl, sebehodnota a sebepoznání.

Jsem spolumajitelem agentury Lemon production, která se od roku 1996 zabývá firemní komunikací a vztahy, eventmarketingem, firemními akcemi.

Má práce pro firmy spočívá také v motivačních přednáškách. Jsem rodič, partner, podnikatel, kouč, cestovatel, zajímají mne filozofické, psychologické i duchovní směry. S mojí ženou, která je mi skvělou podporou, vychováváme čtyři děti.

Skutečnost, kterou vnímám pro tuto knihu jako důležitou, je, že já sám jsem prošel cestou poznání sebe sama.

Michal Bartoš

Věnuji se koučinku a mentoringu. Častým tématem mých klientů jsou vztahy, smysl, sebehodnota a sebepoznání.

Jsem spolumajitelem agentury Lemon production, která se od roku 1996 zabývá firemní komunikací a vztahy, eventmarketingem, firemními akcemi.

Má práce pro firmy spočívá také v motivačních přednáškách. Jsem rodič, partner, podnikatel, kouč, cestovatel, zajímají mne filozofické, psychologické i duchovní směry. S mojí ženou, která je mi skvělou podporou, vychováváme čtyři děti.

Skutečnost, kterou vnímám pro tuto knihu jako důležitou, je, že já sám jsem prošel cestou poznání sebe sama.

Tato cesta vedla i přes mé vztahy. Mám za sebou téměř dvacetileté manželství, vím také, co je rozvod, díky němuž jsem začal vnímat potřebu nového nastavení vztahu k sobě. Zažil jsem ve svém životě období, kdy jsem své problémy a životní situace neřešil adekvátním způsobem.

To znamená, že jsem při jejich řešení nebyl aktivní. Tehdy jsem si to neuvědomoval. Měl jsem pocit, že oproti mnoha ostatním žiju svobodný život – mám přece vlastní firmu, žádné šéfy, cestuji, mám dům na okraji Prahy…

Co víc si přát?

Přesto jsem cítil určitou nespokojenost…

Skutečná změna nastala ve chvíli, kdy jsem se rozhodl opravdu si nalít čistého vína a vidět věci tak, jak jsou.

Podívat se na to, kdo jsem já a co chci. Musel jsem si přiznat, že mé vztahy nefungují a můj životní styl mne nenaplňuje.

Přišel jsem na to, že ve vztazích až příliš vyhovuji představě okolí a málo si stojím za tím, co opravdu chci já.

Musel jsem si přiznat, že jsem dávno přestal vnímat své pocity a přání, což vedlo k velké vnitřní nespokojenosti.

Uvědomil jsem si díky tomu, že mám potíž se vztahem k sobě.

Sám sobě jsem se vzdálil. Ve snaze nebýt sobecký (což byl jeden ze základních výchovných nástrojů mých rodičů – nebuď sobec, nejsi tady na světě sám, jsou tu i ostatní atd.) jsem více myslel na potřeby druhých, ale zapomněl jsem na sebe, na své potřeby.

Na tu základní otázku: „Kdo jsem a co chci já?“

Skutečná změna nastala,

když jsem se rozhodl nalít si čistého vína.

Dnes mohu říci, že žiji lépe.

Můj život se zjednodušil a dostal zcela jiné kvality – klid, radost, hrdost, nadšení. Praktické poznání, že já sám jsem ten, kdo rozhoduje o svém životě, kdo ho drží ve svých rukou.

Že jsem v pořádku tak, jak jsem.Cítím v sobě veliký klid, stabilitu a přirozenou hrdost na to, kým jsem, bez nutnosti sebepotvrzování z okolního světa.

Začal jsem dělat věci, které mne baví. Objevil jsem své skryté talenty – zjistil jsem, že rád poslouchám příběhy a propojuji životní zkušenosti a vize s realitou.

To považuji za velmi důležité, protože jedině praktické kroky v naší každodenní realitě vedou k výsledkům. Ve svém partnerském životě jsem prošel několika změnami.

Teprve když jsem změnil vztah k sobě, našel jsem dnes skutečně smysluplný partnerský vztah.

Na základě svých zkušeností tedy mohu říci, že klíč k řešení našich vztahů má v ruce každý – je jím vztah k sobě.

A o tom je tato kniha.