Vyberte stránku

Ukázka a obsah knihy Smysluplné vztahy

Vztahové archetypy

Aniž si to uvědomujeme, v partnerských vztazích často upadáme do stereotypů. Náš vztah se časem začíná ubírat cestou, kterou jsme si na začátku nepředstavovali. Nakonec žijeme typ vztahu jako naši rodiče, známí, kolegové apod. Jak se se to stalo? To jsme přeci ani jeden na začátku nechtěli. Stane se to jednoduše, přijmeme jeden ze „vztahových archetypů“.

Co je to archetyp

Pojďme si říci, co to vlastně je archetyp? Je to pravzor, tradicí posvěcená představa o něčem. Silný vzorec, který když přijmeme za svůj, tak nás vede a utváří náš život. Jednoduše řečeno, jde o vyšlapanou cestu, jíž se ubíraly miliony lidí před vámi. Pokud jsme si nejistí v tom, jak náš vztah utvářet, tak můžeme podvědomě sáhnout po nějaké kolektivní šabloně.

Není sice podle nás, ale dává nám jistotu. Existuje mnoho šablon, do kterých se rádi řadíme. Jednoduchým příkladem je množství různých testů, které vyplňuje ještě větší množství lidí, a když se jim výsledky líbí, hned se s nimi ztotožní.

Dnešní doba nepřináší mnoho vzorů, které by nám ukázaly utváření harmonických partnerských vztahů. Ve školách se o této oblasti také nic neučí. Činí nás to nejistými. Když se pak setkáme s prvními vztahovými problémy, máme tendenci podvědomě sáhnout po něčem známém. Je to dáno tím, že nevíme, kdo jsme, a nevěříme si. Pak hledáme vzory. Bezpečné role pro řešení našeho života. V tu chvíli přichází na řadu vzorec opakovaný masou lidí před námi (archetyp).

Ten má velkou energetickou přitažlivost. Na podvědomé úrovni nám dává pocit bezpečí. Bohužel kolektivní a osvědčená šablona, která by sloužila jako vzor pro trvalé partnerství, kde můžete zažívat intimitu, propojení na tělesné i citové úrovni, neexistuje. Proč? Naši historii tvoří osudy nedospělých, nevědomých lidí, kteří se spojovali za účelem přežití, udržení majetku a jiných výhod. Individuální štěstí většinou muselo ustoupit zájmům celku. Historie je plná osvědčených cest, jak přežít, jak spolu vydržet, případně jak dosáhnout svého, ať už tvrdostí a mocí či obratnou manipulací.

Pojďme si tedy říct, z jakých kolektivních šablon máme dnes na výběr, následně si řekneme, jak z těchto rolí vystoupit.

Obecně schvalovaný typ

V první řadě můžeme být „obecně schvalovaným typem“. O to se snaží velké množství lidí. 

Tato šablona má mnoho faset a odstínů. Snaží se mnohdy o „výjimečnost a originalitu“, ale vždy v rámci daných a přijatelných mantinelů.

Rebel

Na opačném konci je rebel, který proti konvencím bojuje. Boří je a to mu dává identitu. Stejně tak role „černé ovce“. Takový člověk pak na sobě nese to, s čímž nechce být konfrontována jeho rodina nebo celá společnost.

Je hromosvodem. A to je velmi důležitá funkce. Má jasné a pevné místo v rámci tohoto světa. To mu podvědomě dává jistotu. Ať je to jakkoli nepohodlné. Stejně jako prvnímu obecně schvalovanému typu.

To jsou role společenské. Jaké role ale hrajeme ve vztazích?

Role ve vztazích

U ženy, jakožto partnerky, máme možnost být MATKOU nebo DCEROU.

Matkou můžeme být hodnou, chápající, pečující, trpělivou.

Případně druhým typem matky, to znamená dominantní, náročnou, nespokojenou atd. Dosaďte si klidně další vlastnosti. Role matky se

většinou utváří v partnerství s mužem, který se chopil šablony syna. Ten může být hodný, pasivní, rozmazlený, případně rebelující – unikající dominantní matce (do hospod, k milenkám apod.).

Pokud se žena rozhodne pro roli dcery, pak podvědomě hledá někoho, kdo ji bude hrát roli otce. Opět i zde je škála široká – může být dcerou poslušnou, nenápadnou popelkou, nebo naopak rebelující, vzdorovitou a náročnou princezničkou. Případně „roztomile mrkající” růžovou Barbie.

Naproti tomu typ muže, žijící archetyp otce, kterého si „dcera“ přitáhne, je hodný, pečující nebo dominantní, náročný atd. Podle role protistrany.

Proč tyto role hrajeme?

V naplňování uvedených rolí jde o to, že z nedostatku sebedůvěry chceme spravovat a aktivně ovlivňovat životy druhých lidí (mít moc). Nebo se, z té samé „nesebedůvěry“, necháváme vést druhými, kteří pak rozhodují o našem životě. Oni to ví lépe, já nechci mít zodpovědnost, abych neudělal chybu atd. Je to hraní na malé a velké. To je nedospělost. Ve všech těchto typech vztahů zažíváme pocit oddělenosti a nepropojení. 

Na své vztahy je dobré podívat se a uvědomit si, že:

 • Dokud jste správcem něčího života, není to spolupráce a propojení.
 • Dokud jste někomu podřízeni, není to spolupráce a propojení.

Podvědomě i vědomě můžeme časem cítit odpor k výše uvedeným šablonám a hledáme cesty, jak jim uniknout.

Jednou z cest je jít cestou milence, milenky. To je jediná šablona, ve které můžeme, stejně jako naši předci, krátkodobě zažívat skutečný pocit propojení. Ovšem k těmto typům vztahů chybí respekt veřejnosti. Společnost je dříve vnímala jako něco zbytečného a spíše narušující stabilitu komunity. Milenectvím je myšlen většinou krátkodobý vztah nebo ten, který nemůžete žít legálně. Jako příklad lze uvést například válečné lásky, vztah v hraničních situacích, kdy nám stojí za to shodit masky a chovat se svobodně. Jde vlastně o vztah, který nemůže dojít naplnění. Jako milenci fungujete jen na začátku vztahu, zpravidla do doby než vztah začne být oficiálním, například společným bydlením nebo početím dítěte. Vynechání svatby ve snaze, aby „jiskra nevyhasla“, také nepomáhá. To už v dnešní době víme.

Někteří lidé v touze po propojení volí cestu „věčných milenců“, to znamená model, kdy přecházejí z jednoho vztahu do druhého. Nechtějí se usadit a při náznaku závazku rychle zvedají kotvy. Raději si volí odsouzení společností, než aby zvolili cestu jistoty a v ní „zkameněli“.

Jako alternativu k výše uvedeným vztahům zkoušíme v dnešní společnosti utvářet unisex kamarádské vztahy. Je to typ vztahu, kde se vše dělí napůl – rovným dílem (domácí práce, výdaje na domácnost, dovolené, útrata v restauraci atd.). Smazávají se rozdíly mezi pohlavími a časem tak mizí přirozená přitažlivost a touha. I když to na první pohled nevypadá, tak i v těchto vztazích se musíme popírat. Žena i muž se tlačí do něčeho, co jim není přirozené. Snaha mít všechno spravedlivě rozděleno – vše napůl – vychází ze zkušeností minulých dob, kdy docházelo ke zneužití mužské nebo ženské energie. Partneři si zde podvědomě snaží zajistit „bezpečnější“ model kdy:

Ona není výrazně ženská a tedy potenciálně manipulativní. Vše se ve vztahu tak nějak rozumně vysvětluje a rozebírá. Žena zde kamarádsky „rozumí mužskému světu“.

On se rozhodl popřít svou přirozenou dominanci, aby se ho ona nebála. Raději se snaží citlivě chápat její potřeby. Lépe řečeno nejde o skutečnou citlivost, kdy muž vnímá ženu, spíše o snahu vyhovět. Jedná se o model soužití, kdy se oba bojí sami sebe, což je také nedospělost.

Dvě malé děti se rozhodly najít třetí cestu. 

Zkuste si upřímně říct, jaká je vaše vztahová role? Saháte po dceři, synovi, matce, otci, unisex kamarádskému modelu? Nebo jste pro jistotu raději jen v krátkodobých mileneckých vztazích?

Obsah knihy

Jednotlivá témata jsou plná i konkrétních lidských příběhů.
Kniha je především praktická, žádná nudná teorie.
Už podle obsahu můžete vidět, že se máte na co těšit.

 

Úvod

 • Předmluva
 • Příběh knihy
 • Kdo jsme (O Michalovi, O Michaele)
 • Společně
 • Poznámka
 • Cesta hrdinů

Klíč první

 • Začátek cesty

Sebepřijetí – láska k sobě

 • Sebepřijetí – láska k sobě
 • Kolektivní přesvědčení: milovat musíme hlavně ostatní 
 • Co máme někdy uloženo pod pojmem „láska k sobě“ 
 • Co skutečně znamená „láska k sobě“ 
 • Kroky na cestě hrdinů
 • Takový, jaký jsem, jsem v pořádku
 • Přijetí svého drahokamu
 • Přijetí své jedinečnosti
 • Přijetí svého vnitřního rytíře
 • Rytíř říká NE
 • Přijetí těla
 • Pocity, emoce
 • Co jsou emoce?
 • Jaký je rozdíl mezi pocity a emocemi?
 • Proč jsou emoce potlačované?
 • Jak s emocemi zacházet?
 • Přijetí své osobní síly
 • Přijetí sexuální energie
 • Mít energii do života
 • Přijetí stínů
 • Kouzlo změny života je v přijetí sebe sama
 • Přijetí naší reality
 • Převzít odpovědnost za svůj život

Sebepoznání

 • Čím je opravdu sebepoznání 
 • Jak v současné době často přistupujeme k sebepoznání 
 • Frčkaři 
 • Bahnivci 
 • Hrdinové 
 • Sebepoznání v rytmu života
 • Čím začít? Odložte „krunýř“!
 • Klíč k našemu životu máme jen my
 • Naše přirozenost
 • Co se děje, když se neznám – cesta autopilota
 • Prostor pro sebepoznání
 • Čas pro sebe
 • Prožívat pocit pohody
 • Tvořte ostrůvky pohody
 • Tvorba jako otisk sebe do hmoty
 • Vytvářet smysluplné vztahy
 • Zažívat pocit sounáležitosti – rodina mého srdce
 • Nebojte se zvednout laťku
 • Čekáme na druhé
 • Past milosrdenství
 • Pod jakou vlajkou pluji?

Sebeprojevení

 • Strach ze změny
 • Strach ze selhání
 • Vnitřní kritik
 • Spontaneita – schopnost věřit sobě
 • Vděčnost

Klíč druhý

 • Partnerské vztahy

Vztahy žen a mužů

 • Když nejsme celiství, jsme nejistí
 • Co z toho vyplývá?

Žena ženám

 • Minulost, která utváří naši současnost
 • Co nám ženám tedy chybí?
 • Utváření pohody
 • Moje krása, můj potenciál
 • Žena jako odvěká inspirace
 • Mateřství jako volba
 • Přitažlivost je mocí ženy
 • Síla ženy
 • Michalův vzkaz ženám

Od muže k mužům

 • Muži a mužská síla
 • Jak se spojit se svou přirozenou mužskou silou?
 • Moje cesta
 • I muži mají potřebu vztahů

Ženy a muži v lásce a spolupráci

 • Smysluplný partnerský vztah
 • Nehledejte toho pravého, ale toho svého
 • Kompromis nefunguje
 • Jak najít ty, kteří s námi ladí?
 • Chtít se znovu objevit
 • Rozhodnout se pro pravdu o sobě a svém životě
 • Vysvléci starou kůži – poznat a opustit staré a nefunkční
 • Vztahové archetypy
 • Jak z těchto rolí ven
 • Jak dospět a mít dospělý vztah
 • Co se děje, když svoje pocity popíráme?
 • Láska hory přenáší
 • Ne všichni chtějí být šťastní
 • Vztahová mapa
 • Poznat a přijmout svoji přirozenost
 • Vyzařovat navenek to, kým skutečně jsem
 • Svůj k svému
 • Partner mého levelu – je třeba přiznat barvu
 • Když už v partnerství jsem a dělám kompromisy – co s tím?
 • Mít jasný záměr o tom, jaký pocit ve svém životě chcete mít
 • Přirozená tělesná přitažlivost
 • Důvěra ve vztahu
 • Láska je přijetí
 • Smysl pro lehkost

Klíč třetí

 • Firemní vztahy – člověk jako tvůrce
 • Respekt a sebeúcta v Čechách
 • Firmy
 • Organická firemní struktura
 • Zrození kmenového vůdce
 • První kmenová úroveň – Život na hraně
 • Druhá kmenová úroveň – Apatická oběť 
 • Třetí kmenová úroveň – Divoký západ 
 • Čtvrtá kmenová úroveň – Zóna kmenového vůdcovství
 • Pátá kmenová úroveň – Život je úžasný
 • Kmenový vůdce 
 • Vytvořte si svůj kmen
 • Ostrůvky tvorby
 • Nespokojte se s povrchním přístupem
 • Běžte svou cestou
 • Svoboda být sám sebou
 • Cesta hrdiny nekončí

Zaujala Vás kniha Smysluplné vztahy?