Ukázka a obsah knihy Smysluplné vztahy

Jak v současné době̌ často přistupujeme k sebepoznání. Jste frčkaři, bahnivci, nebo hrdinové?

Na základě vlastních zkušeností rozlišuji tři hlavní skupiny lidí snažících se o sebepoznání. Rozdíl je v motivaci. Zkuste si upřímně a poctivě říci, zda se v některé poznáváte. Zda vám takový stav vyhovuje a proč vlastně jdete po této cestě. Popis těchto skupin zde uvádím jako zrcadlo a důležitý poznatek pro pochopení vlastní motivace k seberozvoji. O těchto skupinách mohu psát proto, že jsem je na své cestě potkal a poznal.

Frčkaři

Je to skupina lidí, kteří navštěvují semináře, kurzy a čtou knihy o sebepoznání. Dělají mnoho věcí a vše z jednoho prostého důvodu. Nechtějí se skutečně poznat, chtějí se „sebepotvrdit“. Hledají berličku, díky které se pak v životě cítí lépe. Lépe se jim přežívá. Jejich motivací není něco se svým životem dělat, ale odhalit své výjimečné stránky. Svého génia. Proto jsou
úspěšné všechny sebepoznávací metody, které pomáhají ukázat v nás něco neobyčejného, hledají náš potenciál a tomu, že opravdové sebepoznání je vlastně mnohem komplexnější proces, se opatrně vyhýbají. Já lidem v této skupině říkám „frčkaři“, protože seberozvoji se věnují především kvůli vnějšímu ocenění – frčkám. Poznáme je i podle toho, že na některé semináře a kurzy chodí dvakrát, třikrát i vícekrát stále dokola. Někdy mají tito lidé velikou touhu pomoci druhým. Často se za tím ovšem skrývá touha po moci, která je opět sebepotvrzením.

Bahnivci

Další skupinu lidí se naopak baví hrabat se ve svých stínech a různých přístupech. Doslova si v tom „bahní“. Tato skupina se snaží co nejvíce rozpitvat člověka, pokud možno na co nejmenší částečky, a pak se ve všem přehrabovat. Donekonečna vše omílat a rozebírat. Podle toho, jaký kousek zrovna vytáhnou. Podle Junga, Freuda, Fromma, Frankla a dalších. Jde jen o intelektuální rozebírání všeho podle všech možných autorů, psychologických směrů, přístupů. Důležitě rozmlouvají za podpory těchto různých pohledů, názorů, teorií, zkoumání a pojmů, které mají lesk. Vytvářejí tak jakýsi pocit monumentálnosti a důležitosti. Základem je nikdy nedojít konce. Pro tuto skupinu lidí je sebepoznání často náplní na celý život. Mají pocit, že něco důležitého dělají pro sebe a objevují pro svět. Jsou přesvědčeni, že vyvíjí prospěšnou aktivitu, ale skutečným důvodem je únik od života, od reality. Nejsou v kontaktu s opravdovým životem. Někteří časem zůstávají od reality opravdu odstřiženi. Scházejí se v seberozvojových skupinkách nebo je vytvářejí na internetu. I zde, stejně jako u první skupiny, je to často způsobeno pocitem, že se necítí být „dost …“. Tak dodávají svému životu na velkoleposti.

Hrdinové

Pak potkávám menší skupinku lidí, kteří mají zájem o opravdové sebepoznání. Jdou za ním s otevřeností a touhou skutečně poznat sama sebe. Více či méně úspěšně. Někteří se cítí zavaleni stovkami knih a mnoha zaručenými přístupy, množstvím seminářů různého druhu. V té záplavě se těžko orientují. Nabubřelá slova a instantní návody je odrazují.

Skupinu „hrdinové“ jsem si pojmenoval právě tehdy, když jsem si měl definovat čtenáře své knihy. Chtěl jsem vytvořit přehlednou publikaci, která nezahltí množstvím pojmů, ale půjde k podstatě, jejímž smyslem je opravdová snaha dojít k poznání sebe sama. Dojít k efektivní změně. Snažím se vytáhnout podstatu věcí, zjednodušit je. Proto zde o jednotlivých tématech dlouze nefilozofuji a neprobírám je ze všech možných stran a směrů. Pojednávám o problémech tak, aby člověk na cestě k sobě mohl zároveň žít než být zavalen horou seberozvojových úkolů a citátů. Je dobré soustředit se jen na podstatné.

Obsah knihy

Jednotlivá témata jsou plná i konkrétních lidských příběhů.
Kniha je především praktická, žádná nudná teorie.
Už podle obsahu můžete vidět, že se máte na co těšit.

 

Úvod

 • Poděkování
 • Předmluva
 • Proč jsem napsal knihu Smysluplné vztahy
 • Kdo jsem
 • Poznámka
 • Cesta hrdinů

Klíč první – Vztah k sobě

 • Začátek cesty
 • Láska k sobě – sebepřijetí
 • Omyl jménem „milovat musíme hlavně ostatní“
 • Co máme někdy uloženo pod pojmem „láska k sobě“
 • Kroky na cestě hrdinů
 • Takový, jaký jsem, jsem v pořádku
 • Přijetí svého drahokamu
 • Přijetí své jedinečnosti
 • Přijetí svého vnitřního rytíře
 • Rytíř říká NE
 • Přijetí těla

Pocity, emoce

 • Co jsou emoce?
 • Jaký je rozdíl mezi pocity a emocemi?
 • Proč jsou emoce potlačované?
 • Jak s emocemi zacházet?
 • Přijetí své osobní síly
 • Přijetí sexuální energie
 • Mít energii do života
 • Přijetí stínů
 • Kouzlo změny života je v přijetí sebe sama
 • Přijetí naší reality
 • Převzít odpovědnost za svůj život

Sebepoznání

 • Čím je opravdu sebepoznání
 • Jak v současné době často přistupujeme k sebepoznání
 • Frčkaři
 • Bahnivci
 • Hrdinové
 • Sebepoznání v rytmu života
 • Čím začít? Odložte „krunýř“!
 • Klíč k našemu životu máme jen my
 • Naše přirozenost
 • Co se děje, když se neznám – cesta autopilota
 • Prostor pro sebepoznání
 • Čas pro sebe
 • Prožívat pocit pohody
 • Tvořte ostrůvky pohody
 • Tvorba jako otisk sebe do hmoty

Vytvářet smysluplné vztahy

 • Zažívat pocit sounáležitosti – rodina mého srdce
 • Nebojte se zvednout laťku
 • Čekáme na druhé
 • Pod jakou vlajkou pluji?
 • Sebeprojevení
 • Strach ze změny
 • Strach ze selhání
 • Vnitřní kritik
 • Spontaneita – schopnost věřit sobě
 • Vděčnost

Klíč druhý – Partnerské vztahy

 • Vztah žena a muž
 • Když nejsme celiství, jsme nejistí
 • Co to tedy prakticky znamená? 

Ženy

 • Ženy zrozeny pro lehčí život
 • Proč se bojíme tvořit pohodu
 • Žena jako odvěká inspirace
 • Mateřství jako volba
 • Můj vzkaz ženám

Muži

 • Muži a mužská síla
 • Jak se spojit se svou přirozenou mužskou silou?
 • Moje cesta
 • I muži mají potřebu vztahů

Partnerství

 • Ženy a muži v lásce a spolupráci
 • Smysluplný partnerský vztah
 • Partner mého levelu aneb Nehledejte toho pravého, ale toho svého
 • Kompromis nefunguje
 • Mějme sami sebe na prvním místě – buďme nároční
 • Co tedy funguje?
 • Svůj k svému
 • Je prostě potřeba přiznat barvu
 • Když už v partnerství jsem a dělám kompromisy – co s tím?
 • Přirozená tělesná přitažlivost
 • Důvěra ve vztahu

Láska

 • Co nazýváme láskou a co láska opravdu je?
 • Smysl pro lehkost
 • Jeden nahoře, druhý dole

Klíč třetí – Pracovní vztahy

Člověk jako tvůrce

 • Respekt a sebeúcta v Čechách

Firmy

 • Organická firemní struktura
 • Zrození kmenového vůdce
 • První kmenová úroveň – Život na hraně
 • Druhá kmenová úroveň – Apatická oběť
 • Třetí kmenová úroveň – Divoký západ
 • Čtvrtá kmenová úroveň – Zóna kmenového vůdcovství
 • Pátá kmenová úroveň – Život je úžasný
 • Kmenový vůdce
 • Vytvořte si svůj kmen
 • Ostrůvky tvorby
 • Nespokojte se s povrchním přístupem
 • Běžte svou cestou
 • Svoboda být sám sebou

Cesta hrdiny nekončí

Zaujala Vás kniha Smysluplné vztahy?