Jmenuji se Michal Bartoš

Věnuji se koučinku a mentoringu. Častým tématem mých klientů jsou vztahy, smysl a sebepoznání.

Jsem spolumajitelem agentury Lemon production, která se už více jak dvaadvacet let zabývá firemní komunikací a vztahy, eventmarketingem, firemními akcemi.

Jsem rodič, partner, podnikatel, kouč, cestovatel, zajímají mne filozofické, psychologické i duchovní směry.

Mám báječnou ženu Michaelu, která je mi skvělou inspirací a podporou. Kniha s názvem Smysluplné vztahy nemohla vzniknout bez spolupráce muže a ženy. Děkuji za pasáže věnované ženskému pohledu na jednotlivá témata a za spolupráci na knize. Společně vychováváme naše čtyři děti. 

Sám jsem prošel cestu sebe-poznání. Tato cesta vedla i přes mé vztahy…

Jmenuji se Michal Bartoš

Věnuji se koučinku a mentoringu. Častým tématem mých klientů jsou vztahy, smysl a sebepoznání.

Jsem spolumajitelem agentury Lemon production, která se už více jak dvaadvacet let zabývá firemní komunikací a vztahy, eventmarketingem, firemními akcemi.

Jsem rodič, partner, podnikatel, kouč, cestovatel, zajímají mne filozofické, psychologické i duchovní směry.

Mám dospívajícího syna, který je pro mne velkou inspirací. Báječnou partnerku, jež mi je skvělou podporou.

Sám jsem prošel cestu sebe-poznání. Tato cesta vedla i přes mé vztahy…

Mám za sebou téměř dvacetileté manželství. Vím také, co je  rozvod, díky němuž jsem začal vnímat potřebu nového nastavení vztahu k sobě.

Zažil jsem ve svém životě období, kdy jsem své problémy a životní situace neřešil adekvátním způsobem. To znamená, že jsem při jejich řešení nebyl aktivní.  Tehdy jsem si to neuvědomoval.

Měl jsem pocit, že oproti mnoha ostatním žiju svobodný život – mám přece vlastní firmu, žádné šéfy, cestuji, mám dům na okraji Prahy…

Co víc si přát?

Přesto jsem cítil určitou nespokojenost. Skutečná změna nastala ve chvíli, kdy jsem se rozhodl opravdu si nalít čistého vína a vidět věci tak, jak jsou. Podívat se na to, kdo jsem já a co chci.

Musel jsem si přiznat, že mé vztahy nefungují a můj životní styl mne nenaplňuje.

Přišel jsem na to, že ve vztazích až příliš vyhovuji představě okolí a málo si stojím za tím, co opravdu chci já. Musel jsem si přiznat, že jsem dávno přestal vnímat své pocity a přání, což vedlo k velké vnitřní nespokojenosti.

Uvědomil jsem si díky tomu, že mám potíž se vztahem k sobě. Sám sobě jsem se vzdálil. Ve snaze nebýt sobecký jsem více myslel na potřeby druhých, ale zapomněl jsem na sebe, na své potřeby.

Na tu základní otázku: „Kdo jsem a co chci?

Mám za sebou téměř dvacetileté manželství. Vím také, co je  rozvod, díky němuž jsem začal vnímat potřebu nového nastavení vztahu k sobě.

Zažil jsem ve svém životě období, kdy jsem své problémy a životní situace neřešil adekvátním způsobem. To znamená, že jsem při jejich řešení nebyl aktivní.  Tehdy jsem si to neuvědomoval.

Měl jsem pocit, že oproti mnoha ostatním žiju svobodný život – mám přece vlastní firmu, žádné šéfy, cestuji, mám dům na okraji Prahy…

Co víc si přát?

Přesto jsem cítil určitou nespokojenost. Skutečná změna nastala ve chvíli, kdy jsem se rozhodl opravdu si nalít čistého vína a vidět věci tak, jak jsou. Podívat se na to, kdo jsem já a co chci.

Musel jsem si přiznat, že mé vztahy nefungují a můj životní styl mne nenaplňuje.

Přišel jsem na to, že ve vztazích až příliš vyhovuji představě okolí a málo si stojím za tím, co opravdu chci já. Musel jsem si přiznat, že jsem dávno přestal vnímat své pocity a přání, což vedlo k velké vnitřní nespokojenosti.

Uvědomil jsem si díky tomu, že mám potíž se vztahem k sobě. Sám sobě jsem se vzdálil. Ve snaze nebýt sobecký jsem více myslel na potřeby druhých, ale zapomněl jsem na sebe, na své potřeby.

Na tu základní otázku: „Kdo jsem a co chci?

Musel jsem si přiznat,

že mé vztahy nefungují

Dnes mohu říci, že žiji lépe.

Můj život se zjednodušil a dostal zcela jiné kvality – klid, radost, hrdost, nadšení.

Praktické poznání, že já sám jsem ten, kdo rozhoduje o svém životě, kdo ho drží ve svých rukou.

Že jsem v pořádku tak, jak jsem.

Cítím v sobě veliký klid, stabilitu a přirozenou hrdost na to, kým jsem, bez nutnosti sebepotvrzování z okolního světa.

Začal jsem dělat věci, které mne baví.

Objevil jsem své skryté talenty – zjistil jsem, že rád poslouchám lidské příběhy a pomáhám lidem propojovat jejich životní zkušenosti a vize s realitou.

To považuji za velmi důležité, protože mnoho lidí nedělá praktické kroky, které jako jediné v naší každodenní realitě vedou k výsledkům.

Ve svém partnerském životě jsem prošel několika změnami.

Teprve když jsem změnil vztah k sobě, našel jsem skutečně smysluplný partnerský vztah.

Na základě svých zkušeností tedy mohu říci, že klíč k řešení našich vztahů má v ruce každý – je jím vztah k sobě.

A o tom je kniha Smysluplné vztahy.