Vyberte stránku

Michal a Michaela Bartošovi

Jsme manželé, milenci, přátelé a jako rodiče spolu vychováváme naše čtyři děti. Život rádi užíváme ve všech jeho podobách.

Baví nás společná práce, kdy pro vás tvoříme nové projekty.

Naší schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí.

Mezi naše hlavní témata patří oblast sebepřijetí a propojování mužského a ženského principu v nás i v rámci dalších vztahů.

Michal a Michaela Bartošovi

Jsme manželé, milenci, přátelé a jako rodiče spolu vychováváme naše děti.

Život rádi užíváme ve všech jeho podobách.

Baví nás společná práce, kdy pro vás tvoříme nové projekty.

Naší schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí.

Mezi naše hlavní témata patří oblast sebepřijetí a propojování mužského a ženského principu v nás i v rámci dalších vztahů.

Čerpáme nejen z našich terapeutických zkušeností, ale také z našich osobních cest. Ne vždy byly jednoduché, ale podařilo se nám najít způsob, jak být partnery na všech úrovních.

Mít skutečně smysluplný vztah. Tyto zkušenosti s vámi sdílíme v našich knihách, na přednáškách i seminářích. Takto propojujeme životní zkušenosti a vize s realitou. To považujeme za velmi důležité, protože jedině praktické kroky, v naší každodenní realitě vedou k výsledkům.

Příběh knihy Smysluplné vztahy

V lednu 2018 přišla za Michalem vydavatelka s tím, že zná jeho texty z facebookové stránky Smysluplné vztahy a ráda by mu vydala knihu.

Byl jsem zaskočen, potěšen a zároveň jsem dost váhal, protože napsat knihu nebyla nikdy má ambice. Jsem si vědom, že mé názory nejdou vždy úplně s hlavním proudem. Nakonec jsem si řekl, že právě tohle může být hlavní výhoda. Právě proto, že některé z mých pohledů na vztah jsou jiné nebo méně tradiční, což nakonec může být inspirativní střípek do mozaiky životních zkušeností druhých lidí. Již v průběhu psaní bylo jasné, že kniha s názvem Smysluplné vztahy musí vzniknout ze spolupráce muže a ženy.

Poté, co jsem donesl rukopis, jsme se s vydavatelkou rozešli v názorech na celkové pojetí knihy. Nebyl jsem ochoten dělat kompromisy a tím popřít vše, v co věřím a o čem se píše v této knize. Rozhodli jsme se tedy vydat Smysluplné vztahy sami.

Již první vydání knihy v roce 2018 bylo výsledkem naší spolupráce.

Čerpáme nejen z našich terapeutických zkušeností, ale také z našich osobních cest. Ne vždy byly jednoduché, ale podařilo se nám najít způsob, jak být partnery na všech úrovních.

Mít skutečně smysluplný vztah. Tyto zkušenosti s vámi sdílíme v našich knihách, na přednáškách i seminářích. Takto  propojujeme životní zkušenosti a vize s realitou. To považujeme za velmi důležité, protože jedině praktické kroky, v naší každodenní realitě vedou k výsledkům.

Příběh knihy Smysluplné vztahy

V lednu 2018 přišla za Michalem vydavatelka s tím, že zná jeho texty z facebookové stránky Smysluplné vztahy a ráda by mu vydala knihu.

Byl jsem zaskočen, potěšen a zároveň jsem dost váhal, protože napsat knihu nebyla nikdy má ambice. Jsem si vědom, že mé názory nejdou vždy úplně s hlavním proudem. Nakonec jsem si řekl, že právě tohle může být hlavní výhoda. Právě proto, že některé z mých pohledů na vztah jsou jiné nebo méně tradiční, což nakonec může být inspirativní střípek do mozaiky životních zkušeností druhých lidí. Již v průběhu psaní bylo jasné, že kniha s názvem Smysluplné vztahy musí vzniknout ze spolupráce muže a ženy.

Poté, co jsem donesl rukopis, jsme se s vydavatelkou rozešli v názorech na celkové pojetí knihy. Nebyl jsem ochoten dělat kompromisy a tím popřít vše, v co věřím a o čem se píše v této knize. Rozhodli jsme se tedy vydat Smysluplné vztahy sami.

Již první vydání knihy v roce 2018 bylo výsledkem naší spolupráce.

Netušili jsme, jak vydání 

knihy změní náš život

Tehdy jsme ještě netušili, jak moc kniha Smysluplné vztahy po svém vydání promění náš život. Záměrem knihy bylo dostat čtenáře k sobě, aby stál za sebou, za svou cestou, za svými životními prioritami.

Michal si měl možnost tuto zkušenost uvědomit, když se postavil za rukopis, který se mu po odevzdání do nakladatelství vrátil proškrtaný o nejzásadnější pasáže. Řekl jasné NE, žádné kompromisy.

 

Následně jsme viděli, že se tomu nedá uniknout ani v případě Míši, která na knize spolupracovala, ale odmítla být veřejně uvedena více než jako spolupracující podpora v poděkování a předmluvě. Ještě i v době, kdy už Michal nebyl vázán smlouvou s nakladatelstvím, trvala na tom, že za žádných okolností nechce být uváděna jako spoluautor.

Jedním z mnoha důvodů proč nebýt vidět byl její momentální zdravotní stav (byla po operaci), s tím, že si ve svém stavu nedovede představit veřejnou práci spojenou s vydáním knihy – přednášky po mnoha místech v Česku apod. Vše se událo velmi rychle, rukopis šel do tisku během 14 dnů, aby se stihl avizovaný termín křtu.

Po vydání jsme si užívali radosti z „narozeného dítěte“, ale velice brzy nás začala dobíhat témata spojená s tím, že se Míša nechtěla postavit za svoje spoluautorství. Míše se díky tomu v životě otevřelo velké téma, které kdyby zůstalo skryto, bránilo by jí ve spoustě dalších životních kroků.

Téma být vidět a dovolit si zářit je součástí kapitol knihy a dokonce i příběhů našich klientů zde v knize. Michal dnes už dobře ví, že měl jasně a pevně trvat na uvedení spoluautorství tak, jak na tom trval v případě druhého vydání Smysluplných vztahů, které držíte v ruce.

Celkově jsme oba za rok od prvního vydání ušli velkou cestu. Jako pár i každý zvlášť. Také proto jsme se rozhodli, nyní již pod společným jménem Bartošovi, knihu doplnit o některá další témata, která vnímáme jako důležitá.